Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium

Grunty i kruszywa:

 •  badania i ocena przydatności gruntów i kruszyw do celów drogowych i budowlanych,
 • opracowywanie opinii i dokumentacji geotechnicznych,
 • badania zagęszczenia gruntów (metodą normalną Proctora, metodą sondowania, metodą widełek wibracyjnych,  gęstościomierzem Hasa, aparatem VSS, Penetrometrem stożkowym typu Eijkelkamp),
 • badania nośności i zagęszczenia gruntów aparatem naciskowym VSS produkcji Strassentesti Infratest jedno i trzypunktowym z obciążeniem do 200 kN lub do 100 kN
 •   kontrola wykonawstwa robót ziemnych,
 •  pełne badania kruszyw.

Betony zwykłe, drogowe i mostowe:

 • pełne badania betonów obejmujące  (pomiar konsystencji, temperatury, zawartość powietrza, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, wskaźnik w/c, nasiąkliwość, mrozoodporność iwodoprzepuszczalność),
 •  badania wytrzymałości na odrywanie metodą „pull-off”,
 •  badania wilgotności podłoża z betonu elektronicznym miernikiem wilgotności typ TO 940,
 •   kontrola jakości mieszanki betonowej w trakcie produkcji i na placu budowy oraz stwardniałego betonu wykonywana zgodnie z PN-EN 206 lub PN-88/B-06250.

Podbudowy betonowe i z kruszyw stabilizowanych mechanicznie :

 •  badanie i ocena zastosowanych materiałów,
 • opracowywanie receptur na mieszanki podbudów z gruntów stabilizowanych cementem,   lub chudych betonów,
 • kontrola podczas produkcji i wbudowywania w.w. podbudów,
 • badania wstępne, kontrolne i odbiorcze dla wykonanych podbudów,
 • badania nośności podbudów betonowych i podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie aparatem naciskowym VSS,
 •  ocena jakości wykonanych robót.

 

 Inne badania :

 • badania geotechniczne podłoży gruntowych wraz z opracowywaniem dokumentacji oraz opinii geotechnicznej badań podłoża gruntowego,
 • obsługa geotechniczna budów,
 •  badania betonu „in situ” w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, drogowych i mostowych metodą nieniszczącą (młotek  Schmidta) oraz niszczącą na próbkach bezpośrednich pobranych z elementów wiertnicą HILTI DCM 1,5 lub DD250E o średnicy od 32 mm do 250 mm,  badania zapraw cementowych,
 • badania i ocena jakości kruszyw mineralnych,
 • badania grubości powłok malarskich,
 •  badanie elementów prefabrykowanych metodą nieniszczącą i niszczącą,
 • badania określające jakość wykonywanych robót budowlano-żelbetowych, stalowych oraz kupowanych lub produkowanych wyrobów.

Zapewniamy :

 •   pomoc i doradztwo techniczne związane z wykonywanymi robotami drogowo-mostowym oraz budowlano-żelbetowymi,
 • pomoc i doradztwo techniczne podczas ustalania składu i wzajemnych proporcji poszczególnych składników przy projektowaniu lub kontroli recept zapraw i mieszanek betonowych dla robót budowlano – żelbetowych oraz prefabrykatów betonowych i żelbetowych,
 • pomoc i doradztwo techniczne związane z wykonywanymi badaniami laboratoryjnymi, 
DO GÓRY